Adatvédelmi tájékoztató

A honlap tulajdonosa Bartanics Fanni, a weboldalt a My Seven Worlds (1131 Budapest, Futár utca 20.) működteti.
 

Az oldal, valamint a rajta található szöveges tartalom szerzői jogvédelem alatt áll.

Örömmel veszem, ha megosztod a tartalmaimat, de kérlek minden esetben használj teljes forrásmegjelölést. 
Köszönöm.

 
A weboldalon található fotók vagy saját készítésűek vagy Hajdú Róbert fotógráfusoktól származnak.
 
 
Az alább olvasható adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a vonatkozó jogszabályok (az Európai Parlament, Bizottság és Tanács (EU) 2016/679. Rendelet Általános  Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation, Röviden: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) a velem kapcsolatot felvevő Ügyfelek (továbbiakban Ügyfél) biztosítva legyenek arról, hogy a szolgáltatások igénybevétele során keletkezett személyes adatai jogszabályban előírtaknak megfelelően kerülnek tárolásra és felhasználásra.
 
Bartanics Fanni személyes adatokat kezel az oldal működtetése során. Személyes adatot akkor lehet kezelni, ha ahhoz az érintett előzetesen hozzájárul ill. ha azt jogszabály rendeli el. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely egy adott személy beazonosítását lehetővé teszi. Ilyenek például: név, cím, e-mail cím, IP-cím, telefonszám.
 
A honlap a személyes adatokat bizalmasan kezeli, valamint megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A honlap a mindenkori hatályos magyar jogszabályoknak és európai uniós elvárásoknak megfelelően, tisztességesen és jogszerűen kezeli az Ügyfél adatait.
 
A honlap a személyes adatokat a fő tevékenységéhez (coaching, tanácsadás, személyiségfejlesztés, utazás) szükséges kapcsolattartási, tájékoztatási és számlázási célból kéri és kezeli.
Az adatok elkérésének célja tehát a  coaching folyamatok zökkenőmentes lefolytatása, mely az Ügyfél érdekeit szolgálja.
A coaching, vagy utazás folyamat során, nem csak az Ügyfél által megadott adatok (név, e-mail cím, cím, telefonszám) keletkeznek, hanem az ülésekről a honlap készíthet digitális alapú jegyzeteket is. Ezeket a jegyzeteket jelszóval védett számítógépen, nem hozzáférhető helyen kerülnek tárolásra.
Az adatok biztonsága érdekében a honlap felhasználónévvel, tűzfallal és külön jelszavas WIFI-vel ellátott számítógépet használ.
A személyes adatok a közös munka lezárását követő 2 évig kerülnek tárolásra. Ha az ügyfél ebben a két évben nem jelentkezik és veszi fel újra a kapcsolatot a vállalkozóval, akkor az adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek.
 
Jelen adatvédelmi szabályzat elfogadásával, a felhasználók hozzájárulnak, hogy az általuk megadott személyes adataikat a vállalkozás a közös munka ideje alatt használhatja.
 
Az adatkezelést végző személy: Bartanics Fanni
Kapcsolattartó neve: Bartanics Fanni
Adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen kérdésével az alábbi elérhetőséghez fordulhat: hello@mysevenworlds.com
 
A személyes adatokat megadó Ügyfelek a jogszabályokban biztosított adatkezeléssel kapcsolatos jogai: rendelkezésre bocsátás, hozzáférés, tájékoztatás, helyesbítés, törlés, betekintés, adathordozáshoz való jog, tiltakozás az adatkezelés ellen.
 
Kárigény esetén a vita rendezésére előzetes és békés egyeztetés szükséges jogi képviselő jelenlétében. Csak az ezen az egyeztetésen felvett jegyzőkönyv aláírását követően jogosultak a felek bírósághoz fordulni. Az az Ügyfél, aki úgy érzi, hogy a működtető, üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat.
 
 
Honlap adatai
 
Szolgáltató neve: Bartanics Fanni
Szolgáltató székhelye: 1131 Futár
Telefonszáma: +36 30 6802483
 
Cookie
 
Statisztikai célokból, valamint a legjobb felhasználói élmény nyújtása érdekében az oldalak többségéhez hasonlóan,  ez a weboldal is cookie-kat (sütiket) használ.
A böngésző beállításainál is módosítható, hogy a weboldalra látogató elfogadja vagy visszautasítsa-e a sütiket. Ennek módja böngészőről böngészőre változik, ezért érdemes a böngésző súgó funkcióját segítségül hívni. Ha valaki úgy dönt, hogy visszautasítja a sütiket, akkor a weboldal bizonyos funkciói nem lesznek elérhetőek.
 
Adatfeldolgozási tájékoztató
 
A weboldalt Bartanics Fanni működteti, a My Seven Worlds adatfeldolgozóként üzemelteti. Az adatok tárolása a My Seven Worlds szerverein történik. Az adatfeldolgozással kapcsolatos információkat a két fél között fennálló adatfeldolgozási szerződés tartalmazza.